43 Stemmingen Mestvisie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de mestvisie,

te weten:

  • - de motie-Koopmans/Snijder-Hazelhoff over het uitspoelrisico na ontsmetten (33037, nr. 3);

  • - de motie-Ouwehand over niet afschaffen dierproductierechten en melkquota (33037, nr. 4);

  • - de motie-Ouwehand over niet stijgen van het aantal dieren in de veehouderij (33037, nr. 5);

  • - de motie-Van Veldhoven over verlaging van het koper- en zinkgehalte in diervoer (33037, nr. 6);

  • - de motie-Gesthuizen c.s. over ontheffing van verplichte mestverwerking (33037, nr. 7);

  • - de motie-Gesthuizen c.s. over het effect van het nieuwe mestbeleid (33037, nr. 8);

  • - de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over afspraken met provincies (33037, nr. 9);

  • - de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over een alternatief voor het dierrechtenstelsel (33037, nr. 10);

  • - de motie-Jacobi/Van Veldhoven over de kwaliteit van drinkwater (33037, nr. 11);

  • - de motie-Van Veldhoven over doorrekenen van scenario's voor mestverwerking (33037, nr. 12).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Koopmans/Snijder-Hazelhoff (33037, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (33037, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (33037, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (33037, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gesthuizen c.s. (33037, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gesthuizen c.s. (33037, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink (33037, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink (33037, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jacobi/Van Veldhoven (33037, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (33037, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven