33 Stemmingen Arbeidsmarktbeleid zorgsector

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het arbeidsmarktbeleid zorgsector,

te weten:

  • - de motie-Voortman over arbo-artsen (29282, nr. 138);

  • - de motie-Voortman over verstrekken van middelen via subsidie (29282, nr. 140);

  • - de motie-Dijkstra/Voortman over het opleiden van wijkverpleegkundigen (29282, nr. 143);

  • - de motie-Dijkstra/Voortman over een certificaat voor voorbehouden handelingen (29282, nr. 144);

  • - de motie-Dijkstra over jobcarving in ziekenhuizen en andere zorginstellingen (29282, nr. 145).

(Zie vergadering van 21 december 2011.)

In stemming komt de motie-Voortman (29282, nr. 138).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman (29282, nr. 140).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dijkstra/Voortman (29282, nr. 143).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dijkstra/Voortman (29282, nr. 144).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dijkstra (29282, nr. 145).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven