45 Stemmingen Ondernemerspleinen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Ondernemerspleinen,

te weten:

  • - de motie-Verhoeven over een opt-in-regeling (32004, nr. 5);

  • - de motie-Smeets c.s. over afschaffing van bijdragen voor ondernemers (32004, nr. 6);

  • - de motie-Smeets c.s. over vertegenwoordiging in de centrale adviesraad (32004, nr. 7);

  • - de motie-Smeets/Koppejan over een herkenbare regionale structuur (32004, nr. 8);

  • - de motie-Van Vliet over regionale spreiding (32004, nr. 9);

  • - de motie-Ziengs over zelfregulering (32004, nr. 10).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Verhoeven (32004, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Smeets c.s. (32004, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Smeets c.s. (32004, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smeets/Koppejan (32004, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Vliet (32004, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ziengs (32004, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven