46 Stemmingen Begroting Koning

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2012 (33000-I).

(Zie vergadering van 13 oktober 2011.)

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Gent (stuk nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD en GroenLinks voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Thieme (stuk nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven