41 Stemmingen Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over maatschappelijk verantwoord ondernemen,

te weten:

  • - de motie-Gesthuizen over afspraken over zorg voor mens en milieu (26485, nr. 115);

  • - de motie-Gesthuizen/Smeets over het verbeteren van de situatie in de Nigerdelta (26485, nr. 116);

  • - de motie-Gesthuizen over problemen in de Nigerdelta (26485, nr. 117);

  • - de motie-Schouten/Voordewind over bestrijding van kinderarbeid (26485, nr. 118);

  • - de motie-Smeets/Gesthuizen over de implementatie van de OESO-richtlijnen (26485, nr. 119);

  • - de motie-De Mos over het stopzetten van de subsidie van MVO Nederland (26485, nr. 120);

  • - de motie-Van Tongeren over juridisch bindende afspraken over MVO (26485, nr. 121).

(Zie vergadering van heden.)

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Voorzitter. Ik weet niet hoe het op uw stemmingslijst staat, maar op mijn stemmingslijst staat de motie op stuk nr. 119 als de motie-Gesthuizen/Smeets vermeld. Dat moet zijn de motie-Smeets/Gesthuizen.

(hilariteit)

De voorzitter:

Ai, hoe kan ik dit goedmaken? Dat zul je altijd zien.

In stemming komt de motie-Gesthuizen (26485, nr. 115).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gesthuizen/Smeets (26485, nr. 116).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gesthuizen (26485, nr. 117).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schouten/Voordewind (26485, nr. 118).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smeets/Gesthuizen (26485, nr. 119).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Mos (26485, nr. 120).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (26485, nr. 121).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven