37 Stemmingen Beleggingsverzekeringen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over beleggingsverzekeringen/rol KiFiD,

te weten:

  • - de motie-Irrgang/Braakhuis over onderzoek naar compensatie (29507, nr. 107);

  • - de motie-Braakhuis over de voorstellen van de heer Graafsma (29507, nr. 108);

  • - de motie-Tony van Dijck over de Wabeke-norm (29507, nr. 109);

  • - de motie-Plasterk/Blanksma-van den Heuvel over de kostencompensatieakkoorden (29507, nr. 110);

  • - de motie-Blanksma-van den Heuvel/Plasterk over schrijnende gevallen (29507, nr. 111).

(Zie vergadering van 21 december 2011.)

In stemming komt de motie-Irrgang/Braakhuis (29507, nr. 107).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Braakhuis (29507, nr. 108).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (29507, nr. 109).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Plasterk/Blanksma-van den Heuvel (29507, nr. 110).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Blanksma-van den Heuvel/Plasterk (29507, nr. 111).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven