83 Stemmingen motie Belastingplan

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het Belastingplan 2012,

te weten:

  • - de motie Omtzigt/Groot over uitbetalingen huurtoeslag door Belastingdienst (33003, nr. 49).

(Zie vergadering van 15 november 2011.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven