39 Stemmingen Commissie Onderzoek Curaçao

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Rapport van de Commissie Onderzoek Curaçao,

te weten:

  • - de motie-Van Dam over onafhankelijk onderzoek naar de integriteit van individuele bewindspersonen (33000-IV, nr. 44);

  • - de motie-Van Raak over uitvoering van de motie-Van Raak op stuk nr. 23 (33000-IV) (33000-IV, nr. 46);

  • - de motie-Lucassen over een grondig onderzoek naar de integriteit van leden van de regering (33000-IV, nr. 47);

  • - de motie-Hachchi/Van Gent over over betrokkenheid van het Koninkrijk (33000-IV, nr. 48).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Dam (33000-IV, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raak (33000-IV, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lucassen (33000-IV, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hachchi/Van Gent (33000-IV, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven