38 Stemmingen Najaarsnota 2011

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2011,

te weten:

  • - de motie-Plasterk c.s. over aflossen van de hypotheekschuld (33090, nr. 3);

  • - de motie-Tony van Dijck over het vetorecht bij het ESM-fonds (33090, nr. 4);

  • - de motie-Braakhuis c.s. over geen taboes bij de bezuinigingsopgave (33090, nr. 5);

  • - de motie-Braakhuis/Klaver over de OCW-meevaller van 22,3 mln. (33090, nr. 6);

  • - de motie-Braakhuis c.s. over hervorming van de hypotheekrenteaftrek (33090, nr. 7);

  • - de motie-Braakhuis over investeringen in de ehs (33090, nr. 8).

(Zie vergadering van 21 december 2011.)

In stemming komt de motie-Plasterk c.s. (33090, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (33090, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Braakhuis c.s. (33090, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Braakhuis/Klaver (33090, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Braakhuis c.s. (33090, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Braakhuis (33090, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven