Publicaties over dossier 32575

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-02-2013 2012-2013 nr. 2, item 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 5 april 2012 tot wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-05-2012 Staatsblad 2012, 202 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-03-2012 2011-2012 nr. 54, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 22 februari 2012 tot wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-03-2012 Staatsblad 2012, 105 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van de wetten tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (32575 en 33045),

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-03-2012 2011-2012 nr. 40, item 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming (32575)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-03-2012 2011-2012 nr. 40, item 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de wetten tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (32575 en 33045),

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-03-2012 2011-2012 nr. 40, item 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming (32575); het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 6 oktober 2010 te Brussel tot stand gekomen Vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (Trb. 2011, 62) (33027); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee ten aanzien van bevoegdheid om aanwijzingen te geven aan hulpverleners, ter implementatie van richtlijn 2011/15/EU (33064) en het wetsvoorstel Herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu (32844)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-03-2012 2011-2012 nr. 19, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-03-2012 2011-2012 nr. 17, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling: Regeling van werkzaamheden Download icon Open als PDF

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-03-2012 2011-2012 nr. 35, item 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal