3 Verzoekschriften

Aan de orde is de behandeling van:

De voorzitter:

Ik stel voor, overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Wij zijn toe aan de laatste vergaderdag, denk ik, in dit jaar. Er staan een heleboel VAO's op de agenda, maar nu wel een heel bijzondere, namelijk met de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik feliciteer u namens ons met uw benoeming. Wij gaan het u vandaag nog niet te moeilijk maken, maar dat wordt anders. Ik hoop dat wij een heel goede samenwerking zullen hebben, maar als oud-collega weet u waar de Kamer recht op heeft. Wij verwachten dat dit ook zo gaat gebeuren.

Naar boven