42 Stemmingen Toerisme

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over toerisme,

te weten:

  • - de motie-Ziengs c.s. over de bijdrage aan het NBTC (26419, nr. 49);

  • - de motie-Van Bemmel/Elissen over de toeristenbelasting als doelbelasting (26419, nr. 50);

  • - de motie-Smeets over de internationale campagne "Holland waar het water je beweegt" (26419, nr. 51).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Ziengs c.s. (26419, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Bemmel/Elissen (26419, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Smeets (26419, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven