31 Stemmingen Beloning onderwijsbestuurders

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over maximering van de beloning van onderwijsbestuurders,

te weten:

  • - de motie-Çelik c.s. over vaststellen van bezoldigingsmaxima (27923, nr. 126);

  • - de motie-Çelik c.s. over de verhoging van beloningsmaxima (27923, nr. 127);

  • - de motie-Çelik c.s. over beloningen overeenkomstig het wetsvoorstel normering topinkomens (27923, nr. 128);

  • - de motie-Jasper van Dijk over bonussen voor onderwijsbestuurders (27923, nr. 129);

  • - de motie-Jasper van Dijk over overleg met de vakbonden (27923, nr. 130);

  • - de motie-Jasper van Dijk over bijstelling van salarissen boven de norm (27923, nr. 131);

  • - de motie-Grashoff/Klaver over persoonlijk gewin van bestuurders (27923, nr. 132).

(Zie vergadering van 21 december 2011.)

In stemming komt de motie-Çelik c.s. (27923, nr. 126).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Çelik c.s. (27923, nr. 127).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Çelik c.s. (27923, nr. 128).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (27923, nr. 129).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (27923, nr. 130).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (27923, nr. 131).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Grashoff/Klaver (27923, nr. 132).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven