Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 53

53 Stemmingen moties Voedselschandaal Foppen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Voedselschandaal Foppen, 

te weten: 

  • -de motie-Graus over "track and trace"-systemen van voedsel- en warenbedrijven (26991, nr. 439); 

  • -de motie-Graus over verhoging van de NVWA-opsporings- en handhavingsmacht (26991, nr. 440); 

  • -de motie-Graus over verbeteren van de communicatie tussen de NVWA en de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (26991, nr. 441); 

  • -de motie-Bashir/Van Gerven over een norm voor enterococcen (26991, nr. 444); 

  • -de motie-Bashir/Van Gerven over een terugroepoefening voor bedrijven (26991, nr. 446); 

  • -de motie-Dikkers over inzicht in de controles van de NVWA bij visbedrijven (26991, nr. 447); 

  • -de motie-Ouwehand/Thieme over het in kaart brengen van de risico’s van de kweekindustrie (26991, nr. 448); 

  • -de motie-Ouwehand/Thieme over het verbod op het gebruik van endosulfan (26991, nr. 449). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor, haar motie (26991, nr. 449) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Graus (26991, nr. 439). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Graus (26991, nr. 440). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Graus (26991, nr. 441). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bashir/Van Gerven (26991, nr. 444). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bashir/Van Gerven (26991, nr. 446). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dikkers (26991, nr. 447). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand/Thieme (26991, nr. 448). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.