Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 60

60 Stemmingen moties Suppletoire begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota), 

te weten: 

  • -de motie-Klaver/Jasper van Dijk over het niet opnemen van een ISDS-clausule in handelsverdragen (34085-XVII, nr. 4); 

  • -de motie-Klaver/Jasper van Dijk over Nederlandse instemming met TTIP en CETA (34085-XVII, nr. 5). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Klaver/Jasper van Dijk (34085-XVII, nr. 4). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Klaver/Jasper van Dijk (34085-XVII, nr. 5). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.