Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 29

29 Mededelingen

De voorzitter:

Ik heet minister Blok van harte welkom. 

Voor we gaan stemmen wil ik u nog het volgende mededelen. Er is een brief binnengekomen van een collega. Mevrouw Baay heeft mij het volgende geschreven. 

Geachte mevrouw Van Miltenburg, beste Anouchka. Het einde van het jaar nadert en mijn verlofperiode vanwege ziekte zit er bijna op. 2014 is een zeer bewogen en uitdagend jaar voor mij geweest met veel onvoorziene gebeurtenissen, zowel inspirerend als enerverend. Vanwege mijn gezondheid moest ik noodgedwongen in september een stap terug doen. Vanaf die tijd heb ik er alles aan gedaan om mijn herstel te bevorderen en te bespoedigen. Inmiddels is mijn conditie aanzienlijk verbeterd, echter niet in die mate dat het verantwoord zou zijn dat ik als eenmansfractie zou terugkeren in de Tweede Kamer. Ondanks dat ik mij thans best fit voel, is de kans op een terugval nog te groot. Ik zou het aanzien van mijn partij, 50PLUS, zowel als de politiek in zijn algemeenheid schaden als ik aan iets begon wat ik niet zou kunnen afmaken. Ik doe derhalve afstand van mijn Kamerzetel. 

Ik neem deze gelegenheid te baat om al die Kamerleden, afkomstig uit een diversiteit van politieke partijen, te bedanken die mij door middel van brieven, kaarten, mails en boeketten bloemen sterkte en een spoedig herstel hebben gewenst. Dat heeft mij diep geraakt, temeer omdat mijn Kamerperiode beperkt was. Heel veel dank daarvoor. 

Ik wens eenieder alvast heel fijne feestdagen en een zeer voorspoedig 2015. Ooit hoop ik terug te keren naar het Haagse. Dus zeg ik geen vaarwel maar een tot ziens. 

Met vriendelijke groet, Martine Baay-Timmerman van de fractie 50PLUS. 

(Applaus) 

De voorzitter:

Martine Baay is vandaag niet in de Kamer aanwezig. Toch wil ik een paar woorden tot haar richten, zoals ik dat altijd doe wanneer een Kamerlid vertrekt. Martine Baay-Timmerman werd op 29 oktober 2013 lid van de Tweede Kamer namens de fractie 50PLUS. Sinds die tijd is het erg turbulent geweest, voor haar en voor haar partij. Ondanks alle politieke hectiek heeft zij zich op een aimabele en leergierige manier ingezet voor kwetsbare ouderen in haar bijdragen in de commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Wonen en Rijksdienst. Vanwege haar gezondheidssituatie heeft zij haar zetel op 10 september 2014 tijdelijk overgedragen. Per 31 december wordt dat structureel. 

Ik wil Martine Baay namens de Kamer hartelijk danken voor haar inzet en wens haar veel gezondheid en goeds toe voor in de toekomst. 

(Applaus)