Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 59

59 Stemming motie Vervanging F-16

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Vervanging F-16, 

te weten: 

  • -de motie-Jasper van Dijk over opschorten van de aanschaf van de JSF (26488, nr. 367). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (26488, nr. 367). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.