Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 37

37 Stemmingen moties Auteursrechten

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Auteursrechten, 

te weten: 

  • -de motie-Verhoeven over tegengaan van illegaal downloaden (29838, nr. 76); 

  • -de motie-Oosenbrug/Van Wijngaarden over jaarlijks monitoren van het veranderende mediagebruik (29838, nr. 77). 

(Zie vergadering van 17 december 2014.) 

In stemming komt de motie-Verhoeven (29838, nr. 76). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Oosenbrug/Van Wijngaarden (29838, nr. 77). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.