Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201526991 nr. 440

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 440 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering tot zowel kwantitatieve als kwalitatieve verhoging van de NVWA-opsporings- en handhavingsmacht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus