Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 39

39 Stemmingen moties Langer zelfstandig wonen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Langer zelfstandig wonen,

te weten:

  • -de motie-Leijten over evalueren van de werkzaamheden en doelen van het "aanjaagteam" (32847, nr. 134);

  • -de motie-Leijten over aanscherpen van toegankelijkheidseisen voor nieuwe wooneenheden (32847, nr. 135);

  • -de motie-Monasch/Van der Linde over toestaan van een verruiming voor zorginstellingen (32847, nr. 136);

  • -de motie-Monasch/Otwin van Dijk over een integrale agenda transitie langer zelfstandig wonen (32847, nr. 137);

  • -de motie-Keijzer over hervormingen van de vastgoedposities van zorginstellingen (32847, nr. 138);

  • -de motie-Krol over inventarisatie van knelpunten en opstellen van een concreet actieplan (32847, nr. 139);

  • -de motie-Krol over continueren van het lage btw-tarief voor verbouwen, herstellen en aanpassen (32847, nr. 140).

(Zie vergadering van 17 december 2014.)

De voorzitter:

De motie-Krol (32847, nr. 139) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de transitieagenda "langer zelfstandig wonen" vooralsnog weinig concrete actiepunten benoemt;

overwegende dat het aanjaagteam "langer zelfstandig wonen" zich onder meer richt op overleg, het volgen, begeleiden en stimuleren van het transitieproces langer zelfstandig wonen, alsmede het inventariseren van knelpunten;

voorts overwegende dat het aanjaagteam gevraagd is in de zomer van 2014 een niet nader gekwalificeerd "implementatieplan" gereed te hebben;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk een omvattende inventarisatie van knelpunten en een concreet actieplan voorzien van tijdpad te presenteren, waarmee knelpunten in het transitieproces gericht kunnen worden aangepakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 146, was nr. 139 (32847).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Leijten (32847, nr. 134).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (32847, nr. 135).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Monasch/Van der Linde (32847, nr. 136).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Monasch/Otwin van Dijk (32847, nr. 137).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Keijzer (32847, nr. 138).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de SGP, Klein, 50PLUS, D66, GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Krol (32847, nr. 146, was nr. 139).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de SGP, Klein, 50PLUS, D66, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Krol (32847, nr. 140).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.