Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 48

48 Stemmingen moties Luchtvaart

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Luchtvaart, 

te weten: 

  • -de motie-Graus over de nationaliteit van werknemers binnen veiligheidsschillen en zenuwcentra van Nederlandse luchthavens (31936, nr. 234); 

  • -de motie-Graus over KLM uit de vleugellamme positie binnen Air France halen (31936, nr. 235); 

  • -de motie-Van Tongeren over terugbrengen van het zwavelgehalte in vliegtuigbrandstof (31936, nr. 236); 

  • -de motie-Bashir over afzien van de ontwikkeling van Lelystad Airport (31936, nr. 238). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

De motie-Van Tongeren (31936, nr. 236) is in die zin gewijzigd (31936. nr. 239) en nader gewijzigd dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat uit TNO-onderzoek blijkt dat Schiphol een bron is van ultrafijne deeltjes; 

van oordeel dat het verlagen van het zwavelgehalte in vliegtuigbrandstof volgens TNO mogelijk een effectieve maatregel is om de uitstoot van ultrafijn stof door vliegtuigen terug te brengen; 

verzoekt de regering, nationaal en internationaal aandacht te vragen, bijvoorbeeld door het voorstellen van maatregelen, voor het zo snel mogelijk terugbrengen van het zwavelgehalte in vliegtuigbrandstof, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 240, was nr. 239 (31936). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Graus (31936, nr. 234). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Graus (31936, nr. 235). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Van Tongeren (31936, nr. 240, was nr. 239). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Bashir (31936, nr. 238). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.