Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 26

26 Evaluatie piraterijbestrijding

Aan de orde is het VAO Evaluatie piraterijbestrijding (AO d.d. 17/12). 

De voorzitter:

Opnieuw is er slechts één spreker van de zijde van de Kamer. 

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter. Wederom een glasheldere motie, die je als weldenkende partij direct kunt omarmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de antipiraterijmissie nabij Somalië bescherming biedt aan de scheepvaart, maar dat niet wordt ingegrepen tegen illegale dumping en visserij; 

verzoekt de regering, binnen de EU te pleiten voor een uitbreiding van het mandaat, zodanig dat ook de aanpak van illegale dumping en visserij wordt meegenomen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Jasper van Dijk en Hachchi. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 273 (29521). 

Minister Hennis-Plasschaert:

Voorzitter. Ik kan direct mijn oordeel vellen, omdat wij hierover gisteravond hebben gesproken. Net als mijn collega Koenders van Buitenlandse Zaken heb ik aangegeven dat het huidige EU-mandaat voor Atalanta zeer onlangs is vastgesteld voor de komende twee jaar, dus tot eind 2016. Hier is een heel lange periode van onderhandelingen aan voorafgegaan. Zo werkt het in Europa; je kunt niet altijd je zin krijgen. 

Nederland heeft zich in die onderhandelingen — nogmaals, dat was geen gemakkelijke opgave met alle lidstaten — hardgemaakt voor het uitbreiden van het mandaat voor Atalanta met ondersteunende taken. Die ondersteunende taken zijn erop gericht om andere criminele activiteiten op zee zo veel mogelijk tegen te gaan of te bestrijden. Het mandaat voor Ocean Shield en Atalanta staat het niet toe om op te treden tegen mensensmokkel, houtskoolsmokkel of illegale visserij, maar het is specifiek gericht op de bestrijding van piraterij. 

Zoals ik gisteravond ook zei, is het wel mogelijk om informatie over waargenomen activiteiten te delen met partners of andere organisaties, waardoor zij weer kunnen optreden. Hier geldt natuurlijk het motto: meer partijen zien meer dan een. Op dat moment moeten ook andere partijen geactiveerd worden om hun eigen taken op te pakken. Dat hoeven we niet allemaal zelf te doen. 

Ik weet zeker dat er de komende tijd geen akkoord zal worden bereikt zoals de heer Van Dijk vraagt. Wij zullen hiervoor aandacht vragen bij de juiste organisaties en deze in positie brengen om de informatie die zij van ons ontvangen, verder te brengen en over te gaan tot de aanpak van bijvoorbeeld illegale visserij, zoals ik gisteravond ook heb gezegd. Wat de heer Van Dijk en mevrouw Hachchi van mij vragen, is niet haalbaar omdat Atalanta daarmee verantwoordelijk zou worden gemaakt voor de aanpak van illegale dumping en visserij. Kortom, ik zal er aandacht voor blijven vragen, dus ik kom de heer Van Dijk deels tegemoet, maar ik ontraad de motie als zodanig. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De voorzitter:

Ook over deze motie stemmen wij hedenavond. We danken de minister van Defensie voor haar aanwezigheid vandaag. Ik ga even schorsen en dan gaan we om kwart over vijf, aanmerkelijk eerder dan op andere schema's stond, door met het VAO Woningwaarderingsstelsel en Regeling hypothecair krediet. 

De vergadering wordt van 16.54 uur tot 17.16 uur geschorst.