Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 55

55 Stemmingen moties Passend Onderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Passend Onderwijs, 

te weten: 

  • -de motie-Siderius over de kinderen van onderwijsinstelling De Parachute (31497, nr. 143); 

  • -de motie-Siderius over het toekennen van budgetten aan zorgleerlingen (31497, nr. 144). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Siderius (31497, nr. 143). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Siderius (31497, nr. 144). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.