Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 69

69 Stemmingen moties Woningwaarderingsstelsel en Regeling hypothecair krediet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Woningwaarderingsstelsel en Regeling hypothecair krediet, 

te weten: 

  • -de motie-Karabulut over voorkomen dat de maximale huur per WOZ-klasse met meer dan 5% stijgt (32847, nr. 141); 

  • -de motie-Monasch over de effecten van het nieuwe WWS bespreken met de G-4 (32847, nr. 142); 

  • -de motie-Monasch over aanpassing van het woningwaarderingsstelsel per 1 oktober 2015 (32847, nr. 143); 

  • -de motie-Van Helvert over in overleg treden met de betrokken belanghebbenden (32847, nr. 144); 

  • -de motie-Van Helvert over evalueren van de overname van de Nibud-normen (32847, nr. 145). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Karabulut (32847, nr. 141). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Monasch (32847, nr. 142). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Monasch (32847, nr. 143). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Helvert (32847, nr. 144). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Helvert (32847, nr. 145). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.