Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 36

36 Stemmingen moties Najaarsnota 2014

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2014, 

te weten: 

  • -de motie-Merkies over niet geven van stemadvies door de voorzitter van de Europese Commissie (34085, nr. 3); 

  • -de motie-Omtzigt c.s. over terugdraaien van de accijnsverhoging op lpg en diesel (34085, nr. 5); 

  • -de motie-Tony van Dijck over verlaging van de belastingen en accijnzen (34085, nr. 6); 

  • -de motie-Tony van Dijck over afzien van de voorgenomen accijnsverhoging op brandstof en tabak (34085, nr. 7). 

(Zie vergadering van 16 december 2014.) 

In stemming komt de motie-Merkies (34085, nr. 3). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Omtzigt c.s. (34085, nr. 5). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, Klein, 50PLUS, Van Vliet en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (34085, nr. 6). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (34085, nr. 7). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.