Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 43

43 Stemming motie Roc's die kwetsbare jongeren niet aannemen voor een beroepsopleiding

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Roc's die kwetsbare jongeren niet aannemen voor een beroepsopleiding, 

te weten: 

  • -de motie-Siderius/Jasper van Dijk over een pilot met een "prikkelvrije zone" voor mbo-scholen (31524, nr. 231). 

(Zie vergadering van 17 december 2014.) 

In stemming komt de motie-Siderius/Jasper van Dijk (31524, nr. 231). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.