Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 70

70 Stemming motie Begroting Veiligheid en Justitie

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015, 

te weten: 

  • -de motie-Marcouch over de aanpak van discriminatie, racisme en haatcriminaliteit (34000-VI, nr. 37). 

(Zie vergadering van 26 november 2014.) 

In stemming komt de motie-Marcouch (34000-VI, nr. 37). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Hiermee is er een eind gekomen aan de stemmingen. Ik schors de vergadering voor onbepaalde tijd. Ik laat het u weten als de schorsing voorbij is. 

De vergadering wordt van 20.40 uur tot 23.48 uur geschorst.