Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 35

35 Stemmingen moties Macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het bevorderen van een arbeidsmarktrelevant en doelmatig opleidingenaanbod in het beroepsonderwijs (macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs), 

te weten: 

  • -de motie-Jasper van Dijk over een voorstel voor een licentiesysteem (33948, nr. 11). 

(Zie wetgevingsoverleg van 15 december 2014.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Jasper van Dijk stel ik voor, zijn motie (33948, nr. 11) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten.