Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 68

68 Stemmingen moties Evaluatie piraterijbestrijding

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Evaluatie piraterijbestrijding, 

te weten: 

  • -de motie-Jasper van Dijk/Hachchi over uitbreiding van het mandaat met de aanpak van illegale dumping en visserij (29521, nr. 273). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Hachchi (29521, nr. 273). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.