Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 54

54 Stemmingen moties Informatievoorziening zorguitgaven

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Informatievoorziening zorguitgaven, 

te weten: 

  • -de motie-Leijten over een analyse door de Nederlandse Zorgautoriteit (32620, nr. 142). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Leijten (32620, nr. 142). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.