Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 30

30 Mededelingen

De voorzitter:

Voordat we gaan stemmen, zijn er twee mensen die het woord hebben gevraagd. Als eerste geef ik aan een derde het woord en dat is de heer Van Vliet. Die stond niet op mijn lijstje. 

De heer Van Vliet (Van Vliet):

Ben ik tegenwoordig een derde? 

De voorzitter:

Nee, hoor. Een derde persoon die zich meldt bij de microfoon, maar u doet het als eerste. 

De heer Van Vliet (Van Vliet):

We gaan over alles hoofdelijk stemmen vanavond. Nee … 

De voorzitter:

We hebben best wel veel tijd hoor … 

De heer Van Vliet (Van Vliet):

Haha, fijne feestdagen. Ik heb zo lang moeten wachten op anderen ... 

Bij de stemmingen ga ik mijn briljante motie op stuk 31066, nr. 224 aanhouden tot een gepaster tijdstip. 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Vliet stel ik voor, zijn motie (31066, nr. 224) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

Mevrouw Ypma (PvdA):

Ik wil mijn motie op stuk 33796, nr. 16 aanhouden. 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ypma stel ik voor, haar motie (33796, nr. 16) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Ik zou beide moties over dierproeven willen aanhouden. 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor, haar motie (32336, nr. 37) aan te houden. Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor, haar motie (33750-XIII, nr. 80) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten.