Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 38

38 Stemmingen moties Verslavingszorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Verslavingszorg,

te weten:

  • -de motie-Rebel/Bruins Slot over monitoring van gokverslaving bij online kansspelen (24077, nr. 337);

  • -de motie-Leijten over het oordeel van de medisch professional leidend laten zijn bij verwijzing (24077, nr. 338).

(Zie vergadering van 17 december 2014.)

De voorzitter:

De motie-Leijten (24077, nr. 338) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voorkomt dat zorgverzekeraars verwijzing van professionals kunnen blokkeren;

van mening dat verslaving een ernstige ziekte is waar niet lichtzinnig over gedacht moet worden;

verzoekt de regering, erop toe te zien dat bij het verwijzen naar een behandeling al dan niet in een klinische setting, het oordeel van de medisch professional leidend is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 340, was nr. 338 (24077).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Rebel/Bruins Slot (24077, nr. 337).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Ik heb ondertussen al een aantal keren geniest. Het zal de mistletoe zijn, denk ik.

In stemming komt de gewijzigde motie-Leijten (24077, nr. 340, was nr. 338).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.