Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201526991 nr. 444

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 444 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN VAN GERVEN

Voorgesteld 18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een duidelijk verband is tussen een verhoogd aantal enterococcen en aanwezige schadelijke bacteriën;

verzoekt de regering, te laten onderzoeken welke norm kan worden ingesteld voor enterococcen waarboven bedrijven verplicht worden te handelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Van Gerven