Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 58

58 Stemmingen moties Informatievoorziening en ICT bij Defensie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Informatievoorziening en ICT bij Defensie, 

te weten: 

  • -de motie-Hachchi/Knops over een plan van aanpak ter verbetering van de informatievoorziening en ICT (31125, nr. 47); 

  • -de motie-Hachchi/Knops over problemen binnen het nu gereserveerde budget oplossen (31125, nr. 48); 

  • -de motie-Knops/Hachchi over onderzoek naar de mogelijkheden om het transitieproces uit te besteden aan een marktpartij (31125, nr. 49); 

  • -de motie-Knops/Hachchi over een internationale vergelijking naar de transitie (31125, nr. 50). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Hachchi/Knops (31125, nr. 47). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Hachchi/Knops (31125, nr. 48). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Knops/Hachchi (31125, nr. 49). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, 50PLUS, D66, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Knops/Hachchi (31125, nr. 50). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.