Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201526991 nr. 441

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 441 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de communicatie en gegevensuitwisseling tussen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Onderzoeksraad Voor Veiligheid te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus