Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 67

67 Stemming motie Afbouw transitiesysteem curatieve geestelijke gezondheidszorg

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VSO Voorgenomen aanwijzing inzake afbouw transitiesysteem curatieve geestelijke gezondheidszorg, 

te weten: 

  • -de motie-Leijten over de afbouw van het transitieregime curatieve geestelijke gezondheidszorg (30597, nr. 486). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Leijten (30597, nr. 486). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.