Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 41

41 Stemmingen moties Ziekenhuizen in Dokkum, Den Helder en Terneuzen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Situatie rondom de ziekenhuizen in Dokkum, Den Helder en Terneuzen, 

te weten: 

  • -de motie-Leijten c.s. over geen onomkeerbare stappen in de ontwikkelingsfase van het basiszorgplan voor Dokkum (32299, nr. 29); 

  • -de motie-Rutte/Bouwmeester over een passend en duurzaam zorgaanbod voor Noordoost-Friesland (32299, nr. 30); 

  • -de motie-Klever over een regeling om sluiting van onrendabele ziekenhuizen in krimpgebieden te voorkomen (32299, nr. 31); 

  • -de motie-Bruins Slot c.s. over het faciliteren van een pilot van Zorgbelang Fryslân (32299, nr. 32); 

  • -de motie-Bruins Slot c.s. over een overbruggingsregeling voor de zorg in de omgeving van Dokkum (32299, nr. 33); 

  • -de motie-Dik-Faber c.s. over financiering voor een doorstart via de beleidsregel innovatie (32299, nr. 34); 

  • -de motie-Dik-Faber over de doorstart van De Sionsberg als pilot zien (32299, nr. 35); 

  • -de motie-Dik-Faber over onderzoek naar de borging van specialistische zorg in regionale ziekenhuizen (32299, nr. 36); 

  • -de motie-Van Klaveren over steun uitspreken voor het initiatief van de medisch specialisten van De Sionsberg (32299, nr. 37). 

(Zie vergadering van 17 december 2014.) 

In stemming komt de motie-Leijten c.s. (32299, nr. 29). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Rutte/Bouwmeester (32299, nr. 30). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Klever (32299, nr. 31). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bruins Slot c.s. (32299, nr. 32). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bruins Slot c.s. (32299, nr. 33). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber c.s. (32299, nr. 34). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber (32299, nr. 35). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber (32299, nr. 36). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Klaveren (32299, nr. 37). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.