Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201526991 nr. 447

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 447 MOTIE VAN HET LID DIKKERS

Voorgesteld 18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Foppen vanwege alle geconstateerde misstanden onder verscherpt toezicht staat van de NVWA;

overwegende dat Foppen meermaals is geïnspecteerd, voor het laatst in het najaar van 2014;

van mening dat de consument een geïnformeerde keuze moet kunnen maken ten aanzien van de producten die hij koopt;

verzoekt de regering, inzicht te geven in de controles die door de NVWA bij visbedrijven worden uitgevoerd en een rapportage hierover in het eerste kwartaal van 2015 naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dikkers