Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 4

4 Verzoekschriften

Aan de orde is de behandeling van: 

- verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (34028, nrs. 3, 4 en 5).

De voorzitter: 

Ik stel voor, overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven te besluiten. 

Daartoe wordt besloten.