Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 25

25 Vervanging F-16

Aan de orde is het VAO Vervanging F-16 (AO d.d. 11/12). 

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter. Ik dien de volgende motie in. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de aanschaf van de JSF vanaf dag één wordt gekenmerkt door vage beloftes, vertekende cijfers en een reeks ontwerpfouten; 

van mening dat de onzekerheid over aantallen en prijs van het toestel nog altijd voortduurt; 

verzoekt de regering, de aanschaf van de JSF op te schorten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Jasper van Dijk. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 367 (26488). 

De heer De Roon ziet af van zijn spreektijd en alle andere deelnemers hebben dat ook gedaan. Daarmee was dit de termijn van de Kamer. We wachten even op de minister totdat zij de motie heeft gekregen. Ik weet niet of zij die in papieren versie nodig heeft, maar goed, we zullen die toch maar even aan haar overhandigen. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Minister Hennis-Plasschaert:

Voorzitter. Ik dank de heer Van Dijk voor deze verrassende motie. Ik zou deze graag willen ontraden. We hebben al veel van gedachten gewisseld. De Kamer heeft onlangs de D-brief ontvangen. Zeker, er zijn een aantal onzekerheden in het project. Dat geldt voor veel materieelprojecten. De Nederlandse krijgsmacht heeft dit jachtvliegtuig nodig, nu en in de toekomst. Het wordt hoog tijd dat wij doorzetten, dus ik ontraad de motie. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De voorzitter:

Ook over deze motie stemmen wij hedenavond.