Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 65

65 Stemmingen moties Wijziging Wet op het onderwijstoezicht

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs, 

te weten: 

  • -de motie-Siderius over een andere manier van beoordelen door de Onderwijsinspectie (33796, nr. 14); 

  • -de motie-Siderius over een second opinion door een onafhankelijk instituut (33796, nr. 15); 

  • -de motie-Ypma over een gesprek over de verbetercultuur bij zwakke scholen (33796, nr. 16). 

(Zie wetgevingsoverleg van 17 december 2014.) 

In stemming komt de motie-Siderius (33796, nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Siderius (33796, nr. 15). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.