Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 46

46 Stemmingen moties VAO Gewasbeschermingsmiddelen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Gewasbeschermingsmiddelen, 

te weten: 

  • -de motie-Lodders c.s. over uitstellen van het verbod op buitengebruik van rodenticiden (27858, nr. 281); 

  • -de motie-Lodders c.s. over voorkomen van administratieve lasten door het IPM-protocol (27858, nr. 282); 

  • -de motie-Smaling over het gat tussen laboratorium, collegezaal en praktijk (27858, nr. 283); 

  • -de motie-Geurts over het afhandelen van erkenningsaanvragen voor zaaizaadbehandelingen (27858, nr. 284); 

  • -de motie-Geurts over de criteria voor een verbod op gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw (27858, nr. 285); 

  • -de motie-Dik-Faber/Dijkgraaf over versnelling van de registratie van basisstoffen (27858, nr. 287); 

  • -de motie-Jacobi over een planmatige en samenhangende aanpak voor preventie (27858, nr. 288); 

  • -de motie-Jacobi over een nationale lijst van criteria voor laagrisicomiddelen (27858, nr. 289). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Geurts stel ik voor, zijn motie (27858, nr. 284) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Lodders c.s. (27858, nr. 281). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de SGP, de VVD, 50PLUS en Van Vliet voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Lodders c.s. (27858, nr. 282). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de SGP, de VVD, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Smaling (27858, nr. 283). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Geurts (27858, nr. 285). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66 en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Dijkgraaf (27858, nr. 287). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Jacobi (27858, nr. 288). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Jacobi (27858, nr. 289). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.