26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nr. 118 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN VOORDEWIND

Voorgesteld 22 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de International Labour Organisation (ILO) in 2006 een Global Action Plan heeft aangenomen, waarin staat dat in 2016 de ergste vormen van kinderarbeid zijn uitgebannen, maar dat nog steeds 150 miljoen kinderen tussen 5 en 14 jaar arbeid verrichten en 5,7 miljoen kinderen vastzitten in dwangarbeid;

overwegende, dat de «Intentieverklaring Duurzame cacaoconsumptie -en productie» een algemene doelstelling voor 2025 heeft, waarvan bestrijding van kinderarbeid een van de doelen is;

van mening, dat het Initiatief Duurzame Handel (IDH) voortvarend aan de slag moet gaan met complexe sociale onderwerpen zoals leefbaar loon en kinderarbeid;

verzoekt de regering het IDH expliciet de ILO-doelstelling van het uitbannen van de ergste vormen van kinderarbeid in 2016 te laten hanteren en de Kamer over de uitwerking te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Voordewind

Naar boven