Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531936 nr. 240

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 240 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 239

Voorgesteld 18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit TNO-onderzoek blijkt dat Schiphol een bron is van ultrafijne deeltjes;

van oordeel dat het verlagen van het zwavelgehalte in vliegtuigbrandstof volgens TNO mogelijk een effectieve maatregel is om de uitstoot van ultrafijn stof door vliegtuigen terug te brengen;

verzoekt de regering, nationaal en internationaal aandacht te vragen, bijvoorbeeld door het voorstellen van maatregelen, voor het zo snel mogelijk terugbrengen van het zwavelgehalte in vliegtuigbrandstof,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren