Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531936 nr. 238

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 238 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog voldoende mogelijkheden zijn om binnen de huidige afspraken de eventuele groei in de luchtvaart op te vangen op Schiphol;

overwegende dat onvoldoende is aangetoond dat de uitbreiding van Lelystad Airport in een behoefte voorziet bij luchtvaartmaatschappijen, passagiers of omwonenden;

overwegende dat de beloofde werkgelegenheidsgroei voor de regio zeer discutabel is;

overwegende dat Lelystad Airport in een zeer vogelrijk gebied ligt waarbij er een verhoogde kans is op vogelaanvaringen;

verzoekt de regering, af te zien van de ontwikkeling van Lelystad Airport,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir