29 838 Auteursrechtbeleid

Nr. 77 MOTIE VAN DE LEDEN OOSENBRUG EN VAN WIJNGAARDEN

Voorgesteld 17 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de nieuwe AMvB voor thuiskopieheffingen geldt voor een periode van drie jaar, tot 1 januari 2018;

van mening dat de thuiskopieheffing kan dalen als nieuw mediagebruik leidt tot minder thuiskopieën;

constaterende dat het mediagebruik van consumenten momenteel sterk aan verandering onderhevig is, met name door een groeiend gebruik van streamingmedia en Video on Demand;

overwegende dat een periode van drie jaar in het dynamische medialandschap zeer lang is;

van mening dat in deze periode een actieve monitor van het veranderende mediagebruik nodig is om tussentijds te bezien of de thuiskopieheffing hiermee nog in de pas loopt;

verzoekt de regering, bij de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen de opdracht neer te leggen om het veranderende mediagebruik jaarlijks te monitoren en voor te stellen de thuiskopieheffing tussentijds aan te passen indien de monitor daartoe aanleiding geeft en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oosenbrug

Van Wijngaarden

Naar boven