29 838 Auteursrechtbeleid

Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN

Voorgesteld 17 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie begin 2015 in overleg zal gaan met auteursrechthebbenden en internetserviceproviders (isp's) in het kader van het tegengaan van illegaal downloaden;

overwegende dat het vergroten van het legale digitale aanbod de beste manier is om illegaal downloaden tegen te gaan;

overwegende dat het om redenen van privacy, netneutraliteit en effectiviteit niet wenselijk is om isp's middels monitoring of prioritering van internetverkeer of blokkades van websites te dwingen tot een actieve handhavende rol in het kader van het tegengaan van illegaal downloaden;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat internetserviceproviders in het

kader van het tegengaan van illegaal downloaden niet buiten rechterlijke toetsing om gedwongen worden een actieve, handhavende rol te spelen, bijvoorbeeld door middel van monitoring of prioritering van internetverkeer of blokkades van websites,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Naar boven