33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

Nr. 49 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN GROOT

Voorgesteld 15 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat door de maatregel dat alle uitbetalingen van de Belastingdienst op één rekeningnummer dienen te geschieden dat op naam van de belastingplichtige staat, het niet meer mogelijk is om huurtoeslag rechtstreeks over te laten maken naar de woningbouwcorporatie;

constaterende, dat een aantal huurders graag de huurtoeslag rechtstreeks overmaakt naar de woningbouwcorporaties en dat daarmee problemen met huurschulden, die mogelijk eindigen in huisuitzettingen en schuldsaneringen, voorkomen kunnen worden;

verzoekt de regering in overleg met de brancheorganisatie van woningbouwcorporaties een uitzondering op te nemen op de regel dat alle uitbetalingen van de Belastingdienst op één rekeningnummer geschieden, waardoor het mogelijk wordt om huurtoeslag rechtstreeks te laten overmaken naar de woningbouwcorporatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Groot

Naar boven