33 037 Mestbeleid

Nr. 3 MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN SNIJDER-HAZELHOFF

Voorgesteld 22 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de verplichting een vanggewas te telen direct na oogst van maïs geteeld op zand- en lössgrond is ingevoerd om stikstof vast te leggen;

overwegende, dat wegens aaltjesbestrijding het gewenst is grond te ontsmetten voordat nieuw gewas wordt ingezaaid;

overwegende, dat er aanwijzingen zijn dat grondontsmetting de mineralisatie en nitrificatie beperkt en daarmee de uitspoeling van nitraat;

overwegende, dat de Commissie van Deskundigen Meststoffen (CDM) advies is gevraagd over de effectiviteit van dit proces in vergelijking met de teelt van een vanggewas;

verzoekt de regering indien CDM aangeeft dat uitspoelingsrisico na ontsmetten vergelijkbaar is met vanggewas, onmiddellijk de regels aan te passen en niet te wachten op het 5e Actieprogramma Nitraat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Snijder-Hazelhoff

Naar boven