33 000 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012

Nr. 23 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK C.S.

Voorgesteld 26 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een onderzoek in te stellen naar het lekken van informatie over de rijksministerraad van 4 oktober 2011,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

Van Dam

Van Gent

Lucassen

Naar boven